www.xtec.cat

Inici. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

Site title of www.xtec.cat is Inici. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

World ranking 7533 altough the site value is $297048. xtec.cat IP is 83.247.151.214 on Apache server works with 156 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for xtec.cat is inici

INFORMATION FOR xtec.cat
 • Site Title : Inici. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya
 • Charset : utf-8
 • Page Speed : 156 ms
 • Site Host : xtec.gencat.cat
 • Site IP : 83.247.151.214
 • Site Server : Apache
 • Site Language : ca-es
 • Alexa Rank : 7533
Security Status
Social Networks Activity
 • Facebook likes : -
 • Twitter mentions : -
 • LinkedIn mentions : -
 • Pinterest pins : -
 • StumbleUpon views : -
Alexa Global Rank
Alexa Search Traffic
KEYWORDS DENSITY (www.xtec.cat)
 • Keywords Using Count Use Rate(%)
 • formació 25 times 2.10
 • recursos 20 times 1.68
 • centres 18 times 1.51
 • normativa 16 times 1.34
 • educació 13 times 1.09
 • activitats 13 times 1.09
 • projecte 12 times 1.01
 • suport 11 times 0.92
 • xarxa 10 times 0.84
 • catalunya 10 times 0.84
 • educatius 10 times 0.84
 • accés 9 times 0.76
 • projectes 9 times 0.76
 • escolar 9 times 0.76
 • serveis 9 times 0.76
 • currículum 8 times 0.67
 • orientacions 8 times 0.67
 • escola 8 times 0.67
 • número 8 times 0.67
 • revista 8 times 0.67
 • educativa 7 times 0.59
 • dels 7 times 0.59
 • orientació 7 times 0.59
 • experiències 7 times 0.59
 • lectura 7 times 0.59
 • treball 7 times 0.59
 • programa 7 times 0.59
 • atenció 7 times 0.59
 • l'escola 7 times 0.59
 • documentació 6 times 0.50
 • 2016 6 times 0.50
 • àmbit 6 times 0.50
 • guies 6 times 0.50
 • xtec 5 times 0.42
 • salut 5 times 0.42
 • general 5 times 0.42
 • història 5 times 0.42
 • professorat 5 times 0.42
 • professionals 5 times 0.42
 • programes 5 times 0.42
 • digital 5 times 0.42
 • materials 5 times 0.42
 • professional 5 times 0.42
 • pràctiques 5 times 0.42
 • família 5 times 0.42
 • d'estiu 5 times 0.42
 • departament 5 times 0.42
 • d'ensenyament 5 times 0.42
 • sobre 5 times 0.42
 • innovació 5 times 0.42
 • form 4 times 0.34
 • oral 4 times 0.34
 • dimensió 4 times 0.34
 • diversitat 4 times 0.34
 • infantil 4 times 0.34
 • comunicació 4 times 0.34
 • llengua 4 times 0.34
 • literatura 4 times 0.34
 • llengües 4 times 0.34
 • música 4 times 0.34
 • informació 4 times 0.34
 • primària 4 times 0.34
 • premis 4 times 0.34
 • concursos 4 times 0.34
 • marc 4 times 0.34
 • avaluació 4 times 0.34
 • recerca 4 times 0.34
 • ensenyaments 4 times 0.34
 • curs 4 times 0.34
 • jornades 4 times 0.34
 • referència 4 times 0.34
 • competències 4 times 0.34
 • centre 4 times 0.34
 • biblioteca 4 times 0.34
 • l'usuari 4 times 0.34
 • consell 4 times 0.34
 • bústia 4 times 0.34
 • telemàtica 3 times 0.25
 • ciències 3 times 0.25
 • socials 3 times 0.25
 • valors 3 times 0.25
 • dansa 3 times 0.25
 • inserció 3 times 0.25
 • batxillerat 3 times 0.25
 • mapa 3 times 0.25
 • plurilingüisme 3 times 0.25
 • educatiu 3 times 0.25
 • acadèmica 3 times 0.25
 • preguntes 3 times 0.25
 • freqüents 3 times 0.25
 • webs 3 times 0.25
 • artístics 3 times 0.25
 • educatives 3 times 0.25
 • continguts 3 times 0.25
 • millora 3 times 0.25
 • l'aula 3 times 0.25
 • lingüístic 3 times 0.25
 • capacitats 3 times 0.25
 • social 3 times 0.25
 • comunitat 3 times 0.25
Link Analyse (www.xtec.cat
 • Text Link Rel Target
 • zoologia /ca/recursos/ccnn/zoologia/ _self
 • xtec mèdia /ca/recursos/media/
 • xtec - xarxa telemàtica educativa de catalunya /ca/
 • xarxa cb /ca/curriculum/xarxacb/
 • webs d'escoles /ca/curriculum/escolarural/websescoles/ _self
 • webs de les zer /ca/curriculum/escolarural/webszer/ _self
 • visual i plàstica /ca/recursos/visualplastica/
 • vídeos dels projectes /ca/recursos/projxarxa/videos-projectes/ _self
 • vídeo /ca/recursos/media/video/ _self
 • ús d'obres /ca/centres/propintel_dretauto/us_obres/ _self
 • ús dels dispositius mòbils /ca/recursos/tecinformacio/usdispositiusmobils/ _self
 • tutoria, avaluació i reflexions pedagògiques /ca/curriculum/pim/tutoriareflexions/ _self
 • treball per projectes /ca/curriculum/xarxacb/treball-projectes/ _self
 • treball de síntesi i projecte de recerca /ca/curriculum/eso/sintesi_recerca/ _self
 • treball a l'aula /ca/curriculum/sep/estrametod/ _self
 • tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement /ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/tecnologia_aprenentatge_coneixement/ _self
 • tecnologies /ca/recursos/tecnologies/
 • tecnologia de la informació /ca/recursos/tecinformacio/
 • suport per al professorat /ca/recursos/dnee/suport/ _self
 • suport lingüístic i social /ca/projectes/alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social/ _self
 • suport escolar personalitzat /ca/curriculum/sep/
 • sistemes de projecció interactiva /ca/recursos/tecinformacio/sistemesprojecciointeractiva/ _self
 • serveis i recursos de suport /ca/curriculum/diversitat/recursos/ _self
 • serveis educatius /ca/comunitat/serveicomunitari/serveiseducatius/ _self
 • servei comunitari /ca/comunitat/serveicomunitari/
 • seqüències didàctiques /ca/curriculum/eso/sequencies/ _self
 • salut docent i prevenció de riscos laborals /ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/salut_docent_prevencio_riscos/ _self
 • salut a l'escola /ca/comunitat/salutescola/
 • salut /ca/recursos/ccnn/salut/ _self
 • revistes /ca/centres/alscentres/revistes/ _self
 • referenciar materials /ca/centres/propintel_dretauto/materials/ _self
 • recursos i orientacions /ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_recursos/ _self
 • recursos /ca/recursos/ _self
 • ràdio /ca/recursos/media/radio/ _self
 • química /ca/recursos/ccnn/quimica/ _self
 • què és la propietat intel·lectual /ca/centres/propintel_dretauto/pi/ _self
 • propietat intel·lectual i drets d'autoria /ca/centres/propintel_dretauto/
 • projectes en xarxa /ca/recursos/projxarxa/
 • projectes d'àmbit comunitari /ca/comunitat/entorn_pee/projectes-ambit-comunitari/ _self
 • projectes /ca/projectes/ _self
 • projecte interdisciplinari /ca/curriculum/primaria/projinterdisciplinari/ _self
 • projecte educatiu /ca/centres/projeducatiu/
 • projecte de convivència /ca/centres/projeducatiu/convivencia/ _self
 • programes diversificació curricular /ca/curriculum/diversitat/diversificacio/ _self
 • programes de formació i inserció /ca/recursos/pqpi/
 • programari /ca/recursos/dnee/programari/ _self
 • programació i robòtica /ca/recursos/tecnologies/programacio/ _self
 • programa salut i escola /ca/comunitat/salutescola/programasalutescola/ _self
 • programa intensiu de millora /ca/curriculum/pim/
 • professorat novell /ca/formacio/formaciocollectiusespecifics/professorat_novell/ _self
 • probabilitat i estadística /ca/recursos/matematiques/probabilitat/ _self
 • presentació /ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_presentacio/ _self
 • premis i concursos /ca/centres/alscentres/premis/ _self
 • premi extraordinari /ca/curriculum/batxillerat/premiextra/ _self
 • preguntes més freqüents /ca/centres/propintel_dretauto/pmf/ _self
 • pràctiques educatives d'orientació /ca/curriculum/orientacioeducativa/practiques_educatives/ _self
 • pràctiques educatives /ca/curriculum/idiomes/practiques/ _self
 • pràctiques compartides /ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_bonesp/ _self
 • pqpi /ca/curriculum/professionals/curriculum_ense_prof_pqpi/ _self
 • portafolis digital /ca/recursos/tecinformacio/portafolis/ _self
 • plans educatius d'entorn /ca/comunitat/entorn_pee/
 • plans de formació de zona /ca/formacio/formacio-permanent-professorat/plans-formacio-zona/ _self
 • plagi i honestedat acadèmica /ca/centres/propintel_dretauto/plagi/ _self
 • pla tac /ca/centres/projeducatiu/platac/ _self
 • pla salut escola i comunitat /ca/comunitat/salutescola/psec/ _self
 • pla català d'esport a l'escola /ca/comunitat/esportescola/
 • orientacions /ca/curriculum/infantil/orientacions/ _self
 • orientació educativa /ca/curriculum/orientacioeducativa/
 • orientació acadèmica i professional /ca/curriculum/orientacioeducativa/academica_professional/ _self
 • organització i metodologia /ca/recursos/edinfantil/organitzacio/ _self
 • objectius /ca/comunitat/serveicomunitari/objectius/ _self
 • normativa /ca/curriculum/infantil/normativa/ _self
 • música /ca/recursos/musica/
 • mòduls professionals /ca/recursos/pqpi/programesfi/ _self
 • mòduls de formació general /ca/recursos/pqpi/modulsfg/ _self
 • models transferibles /ca/comunitat/serveicomunitari/modelstransferibles/ _self
 • metodologia: aprenentatge servei /ca/comunitat/serveicomunitari/aprenentatgeservei/ _self
 • menjador escolar /ca/comunitat/salutescola/menjador/ _self
 • medi ambient /ca/recursos/ccnn/mediambient/ _self
 • materials de referència /ca/curriculum/xarxacb/materials/ _self
 • matemàtiques /ca/recursos/matematiques/
 • marc per al plurilingüisme /ca/projectes/plurilinguisme/
 • mapes /ca/recursos/socials/mapes/ _self
 • mapa de centres educatius http://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/mapaprogramacio/
 • llicències creative commons /ca/centres/propintel_dretauto/llicencies_cc/ _self
 • llengües estrangeres /ca/recursos/lestrangeres/
 • llengües /ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/llengues/ _self
 • llengua occitana /ca/recursos/llenguaoccitana/
 • llengua catalana i literatura /ca/recursos/catala/
 • llengua castellana i literatura /ca/recursos/castella/
 • literatura catalana /ca/recursos/catala/literaturacatalana/ _self
 • literatura /ca/recursos/castella/literatura/ _self
 • línies de formació /ca/formacio/formacio-permanent-professorat/linies-formacio/ _self
 • les meves activitats /ca/formacio/la-meva-formacio/les-meves-activitats/ _self
 • lectura i escriptura /ca/curriculum/sep/lectura-escriptura/ _self
 • la meva formació /ca/formacio/la-meva-formacio/
 • jornades i activitats /ca/curriculum/idiomes/jornades_activitats/ _self
 • jornades de treball /ca/curriculum/xarxacb/jornades/ _self
 • italià /ca/recursos/lestrangeres/italia/ _self
 • ioc https://ioc.xtec.cat/educacio/
 • internet segura /ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/ _self
 • instituts de ciències de l'educació /ca/formacio/formacio-altres-institucions/instituts-ciencies-educacio/ _self
 • inscripció direccions /ca/formacio/la-meva-formacio/inscripcio-direccions/ _self
 • informació general /ca/formacio/formacio-permanent-professorat/informacio-general/ _self
 • inclusió digital /ca/curriculum/diversitat/inclusiodigital/ _self
 • il·lustrem les celebracions... des dels centres /ca/centres/celebracions/illustrem-les-celebracions...-des-dels-centres/ _self
 • històric xarxa cb /ca/curriculum/xarxacb/instruments/ _self
 • història oral /ca/recursos/socials/historal/ _self
 • història de l'art /ca/recursos/socials/histart/ _self
 • història de la música /ca/recursos/musica/historia/ _self
 • història de catalunya /ca/recursos/socials/histcatalunya/ _self
 • història /ca/recursos/socials/historia/ _self
 • hàbits de treball /ca/curriculum/sep/orienthabits/ _self
 • glossari terminòlogic /ca/curriculum/orientacioeducativa/glossari/ _self
 • geometria /ca/recursos/matematiques/geometria/ _self
 • geologia /ca/recursos/ccnn/geologia/ _self
 • geografia /ca/recursos/socials/geografia/ _self
 • gencat.cat http://web.gencat.cat/
 • francès /ca/recursos/lestrangeres/frances/ _self
 • fotografia /ca/recursos/media/fotografia/ _self
 • formació professional /ca/curriculum/professionals/fp/ _self
 • formació permanent del professorat /ca/formacio/formacio-permanent-professorat/
 • formació per a col·lectius específics /ca/formacio/formaciocollectiusespecifics/
 • formació general del professorat /ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/
 • formació en centres de treball /ca/curriculum/professionals/fct/ _self
 • formació d'estiu /ca/formacio/formacio-estiu/
 • formació d'altres institucions /ca/formacio/formacio-altres-institucions/
 • formació científica, tecnològica i matemàtica /ca/formacio/formacio-estiu/formacio-cientifica-tecnologica-matematica/ _self
 • formació /ca/curriculum/diversitat/formacio/ _self
 • física /ca/recursos/ccnn/fisica/ _self
 • filosofia /ca/recursos/filosofia/
 • festes populars /ca/centres/alscentres/festespopulars/ _self
 • famílies professionals /ca/recursos/famprof/
 • famílies /ca/curriculum/diversitat/families/ _self
 • expressió escrita /ca/recursos/castella/expressioescrita/ _self
 • experiències de centres /ca/curriculum/infantil/experiencies/ _self
 • experiències /ca/curriculum/escolarural/experiencies/ _self
 • estructura /ca/curriculum/idiomes/estructura/ _self
 • estratègies metodològiques /ca/curriculum/pim/estrategies/ _self
 • estada a l'empresa /ca/curriculum/batxillerat/estadaempresa/ _self
 • escoles d'estiu /ca/formacio/formacio-estiu/escoles-estiu/ _self
 • escola, família i entorn /ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/escola_familia_entorn/ _self
 • escola rural /ca/curriculum/escolarural/
 • escola i família /ca/comunitat/escolaifamilia/
 • equips directius /ca/formacio/formaciocollectiusespecifics/equips_directius/ _self
 • equipaments als centres /ca/centres/equipaments-als-centres/
 • eoi /ca/formacio/formaciocollectiusespecifics/eoi/ _self
 • ensenyaments professionals /ca/curriculum/professionals/
 • ensenyaments esportius /ca/curriculum/professionals/curriculum_ense_prof_esport/ _self
 • ensenyaments artístics superiors /ca/curriculum/ensenyamentssuperiors/
 • ensenyaments artístics /ca/curriculum/professionals/artistics/ _self
 • ensenyament d'idiomes /ca/curriculum/idiomes/
 • en general /ca/recursos/ccnn/engeneral/ _self
 • emprenedoria /ca/recursos/emprenedoria/
 • els meus certificats /ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/ _self
 • el treball de recerca /ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/ _self
 • el món actual /ca/recursos/socials/mon/ _self
 • edumet /ca/recursos/ccnn/edumet/ _self
 • educació secundària obligatòria /ca/recursos/projxarxa/eso/ _self
 • educació primària /ca/recursos/projxarxa/primaria/ _self
 • educació infantil /ca/recursos/edinfantil/
 • educació física /ca/recursos/edfisica/
 • educació en valors socials i cívics /ca/recursos/edvalors/
 • educació d'adults /ca/curriculum/educacioadults/
 • economia /ca/recursos/economia/
 • documentació de referència /ca/curriculum/orientacioeducativa/doc_referencia/ _self
 • documentació /ca/recursos/dnee/documentacio/ _self
 • diversitat i nee /ca/recursos/dnee/
 • disseny /ca/curriculum/ensenyamentssuperiors/disseny/ _self
 • dimensió sociocultural /ca/recursos/culturavalors/dimensio-sociocultural/ _self
 • dimensió personal /ca/recursos/culturavalors/dimensio-personal/ _self
 • dimensió interpersonal /ca/recursos/culturavalors/dimensio-interpersonal/ _self
 • descoberta d'un mateix i dels altres /ca/recursos/edinfantil/descobertaunmateix/ _self
 • descoberta de l'entorn /ca/recursos/edinfantil/descobertaentorn/ _self
 • dansa /ca/curriculum/ensenyamentssuperiors/dansa/ _self
 • curs d'accés als cicles formatius /ca/curriculum/professionals/curs_acces_cicles/ _self
 • currículum i orientació /ca/curriculum/ _self
 • currículum /ca/curriculum/infantil/curriculum/ _self
 • cultura i valors ètics /ca/recursos/culturavalors/
 • cultura clàssica /ca/recursos/culturaclas/
 • creació /ca/recursos/musica/creacio/ _self
 • continguts de les jornades d'orientació /ca/curriculum/orientacioeducativa/jornades/ _self
 • conservació i restauració de béns culturals /ca/curriculum/ensenyamentssuperiors/conservacio/ _self
 • comunitat /ca/comunitat/ _self
 • comunicació oral /ca/recursos/castella/comunicacio/ _self
 • comunicació i llenguatges /ca/recursos/edinfantil/llenguatges/ _self
 • comprensió lectora /ca/recursos/castella/comprensiolectora/ _self
 • competències bàsiques /ca/curriculum/competenciesbasiques/
 • col·laboracions /ca/comunitat/entorn_pee/entorn_pee_colabora/ _self
 • classe sense fum 2016 - 2017 /ca/comunitat/salutescola/classe-sense-fum-2016-2017/ _self
 • cinema /ca/recursos/media/cinema/ _self
 • ciències socials /ca/recursos/socials/
 • ciències de la naturalesa /ca/recursos/ccnn/
 • certificats i proves /ca/curriculum/idiomes/certificats/ _self
 • cercador d'activitats /ca/formacio/formacio-permanent-professorat/cercador-activitats/ _self
 • centres i aules /ca/curriculum/educacioadults/centresiaules/ _self
 • centres educatius /ca/curriculum/diversitat/centreseducatius/ _self
 • centres /ca/centres/ _self
 • celebracions /ca/centres/celebracions/
 • capacitats, competències i currículum /ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/capacitats_competencies_curriculum/ _self
 • cançó, dansa, interpretacions /ca/recursos/musica/interpretacio/ _self
 • càlcul i àlgebra /ca/recursos/matematiques/calcul/ _self
 • botànica /ca/recursos/ccnn/botanica/ _self
 • biologia humana /ca/recursos/ccnn/biologia_humana/ _self
 • batxillerat /ca/recursos/projxarxa/batxillerat/ _self
 • batxibacc /ca/curriculum/batxillerat/baccalaureat/ _self
 • avaluar per aprendre /ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/ _self
 • avaluació /ca/curriculum/primaria/avaluacio/ _self
 • aula /ca/curriculum/diversitat/aula/ _self
 • audició /ca/recursos/musica/audicio/ _self
 • atenció a la diversitat i la inclusió /ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/atencio_diversitat_inclusio/ _self
 • atenció a la diversitat /ca/curriculum/diversitat/
 • astronomia /ca/recursos/ccnn/astronomia/ _self
 • artístics i esportius /ca/formacio/formaciocollectiusespecifics/artistics_esportius/ _self
 • art dramàtic /ca/curriculum/ensenyamentssuperiors/artdramatic/ _self
 • aprenentatge inicial de la lectura /ca/curriculum/primaria/ailectura/ _self
 • any 2016 /ca/centres/celebracions/2016/ _self
 • any 2015 /ca/centres/celebracions/2015/ _self
 • any 2014 /ca/centres/celebracions/2014/ _self
 • any 2013 /ca/centres/celebracions/2013/ _self
 • any 2012 /ca/centres/celebracions/2012/ _self
 • any 2011 /ca/centres/celebracions/2011/ _self
 • any 2010 /ca/centres/celebracions/2010/ _self
 • any 2009 /ca/centres/celebracions/2009/ _self
 • anglès /ca/recursos/lestrangeres/angles/ _self
 • anàlisi /ca/recursos/matematiques/analisi/ _self
 • àmbit matemàtic /ca/curriculum/competenciesbasiques/ambitmatematic/ _self
 • àmbit lingüístic /ca/curriculum/competenciesbasiques/ambitlinguistic/ _self
 • àmbit digital /ca/curriculum/competenciesbasiques/ambitdigital/ _self
 • àmbit científicotecnològic /ca/curriculum/competenciesbasiques/ambitcientificotecnologic/ _self
 • alumnes /ca/curriculum/diversitat/alumnes/ _self
 • alumnat nouvingut /ca/projectes/alumnatnou _self
 • alumnat d'origen estranger /ca/projectes/alumnat-origen-estranger/
 • altres activitats d'estiu /ca/formacio/formacio-estiu/altres-activitats-destiu/ _self
 • altes capacitats /ca/curriculum/sep/altescapa/ _self
 • als centres /ca/centres/alscentres/
 • alemany /ca/recursos/lestrangeres/alemany/ _self
 • actualització científica i didàctica /ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/actualitzacio_cientifica_didactica/ _self
 • activitats per a l'aula. àmbit matemàtic /ca/curriculum/pim/ambit-matematic/ _self
 • activitats per a l'aula. àmbit lingüístic /ca/curriculum/pim/ambit-lingueistic/ _self
 • activitats d'estiu en llengües estrangeres /ca/formacio/formacio-estiu/activitatsestiu/ _self
 • activitats competencials /ca/curriculum/xarxacb/activitatscompetencials/ _self
 • activitats /ca/centres/alscentres/activitats/ _self
 • acords de coresponsabilitat i pacs /ca/projectes/coresponsabilitat/
 • acció social /ca/curriculum/diversitat/acciosocial/ _self
 • accés a recursos /ca/recursos/ _self
 • accés a projectes /ca/projectes/ _self
 • accés a formació /ca/formacio/ _self
 • accés a currículum i orientació /ca/curriculum/ _self
 • accés a comunitat /ca/comunitat/ _self
 • accés a centres /ca/centres/ _self
RESPONSE (www.xtec.cat)
 • Cache-Control : public, max-age=0
 • Connection : keep-alive,Transfer-Encoding
 • Content-Type : text/html;charset=UTF-8
 • Date : Wed, 10 Aug 2016 14:07:46 GMT
 • Last-Modified : Wed, 10 Aug 2016 13:25:18 GMT
 • Server : Apache
 • Transfer-Encoding : chunked
 • X-Frame-Options : SAMEORIGIN
META TAGS (www.xtec.cat)
 • og:description : inici
 • og:image : http://xtec.gencat.cat/system/modules/cat.vass.wcm.template.common/resources/fwk/comuns/img/escut_gris.jpg
 • og:image:height : 442
 • og:image:secure_url : https://xtec.gencat.cat/system/modules/cat.vass.wcm.template.common/resources/fwk/comuns/img/escut_gris.jpg
 • og:image:width : 640
 • og:site_name : xtec - xarxa telemàtica educativa de catalunya
 • og:title : inici
 • twitter:card : summary_large_image
 • twitter:description : inici
 • twitter:image : http://xtec.gencat.cat/system/modules/cat.vass.wcm.template.common/resources/fwk/comuns/img/escut_gris.jpg
 • twitter:site : @gencat
 • twitter:title : inici
 • viewport : width=device-width, initial-scale=1.0
 • x-ua-compatible : ie=edge
H TAGS (www.xtec.cat)
 • h2 : actualitat, als centres, destacats, directe a, premis i concursos,
 • h3 : activitats de reforç d'estiu de 6è, atenció a la diversitat, batxillerat, big bell test, bocinets, butlletí digital bdr, cb-àmbit artístic: visual i plàstica, música i dansa, competències bàsiques, curs 2016-2017, definició, departament d'ensenyament, estel de paper, iii jocs florals escolars de catalunya, inscripció oberta, internet segura, la ploma, l'impuls de la lectura, lletra menuda, magazine eso, materials de programació, més premis i concursos, mschools, ordre ens/164/2016, perfils professionals, petit mogent, portaveu digital, premis recerca jove prj 2016, programa intensiu de millora, suport escolar personalitzat, xerrafull, more >>
CSS FILES (www.xtec.cat)
 • 1 : /web/.content/administratiu/css/portal_xtec.css
 • 2 : /web/resources/fwkresponsive/fpca_capcalera/css/capcalera.css
 • 3 : /web/resources/fwkresponsive/fpca_llista/css/fpca_llista.css
 • 4 : /web/resources/fwkresponsive/fpca_llista_activitatagenda_calendari/css/llista_activitatagenda_calendari.css
 • 5 : /web/resources/fwkresponsive/fpca_llista_graficdestacat/css/grafic_destacat.css
 • 6 : /web/resources/fwkresponsive/fpca_llista_pestanyes/css/fpca_llista_pestanyes.css
 • 7 : /web/resources/fwkresponsive/fpca_peu/css/fpca_peu.css
 • 8 : /web/resources/fwkresponsive/fpca_peu_faldoginy/css/fpca_peu_faldoginy.css
 • 9 : /web/resources/fwkresponsive/fpca_peu_faldollista/css/fpca_peu_faldollista.css
 • 10 : /web/resources/fwkresponsives/common/css/bootstrap.min.css
 • 11 : /web/resources/fwkresponsives/common/css/leaflet.min.css
 • 12 : /web/resources/fwkresponsives/common/css/master.responsive.css
 • 13 : /web/resources/fwkresponsives/common/css/styles.css
 • 14 : /web/resources/fwkresponsives/common/img/favicon.ico
JAVASCRIPT FILES (www.xtec.cat)
 • 1 : /web/.content/administratiu/js/enllac_capcalera_blank.js
 • 2 : /web/resources/fwk/analytics/js/webtrends2.js
 • 3 : /web/resources/fwkresponsive/formatterscomuns/comuns/js/datepicker.js
 • 4 : /web/resources/fwkresponsive/formatterscomuns/comuns/js/datepicker-i18n.js
 • 5 : /web/resources/fwkresponsive/fpca_capcalera/js/fpca_capcalera.js
 • 6 : /web/resources/fwkresponsive/fpca_llista/js/fpca_llista.js
 • 7 : /web/resources/fwkresponsive/fpca_llista_activitatagenda_calendari/js/llista_activitatagenda_calendari.js
 • 8 : /web/resources/fwkresponsive/fpca_llista_pestanyes/js/fpca_llista_pestanyes.js
 • 9 : /web/resources/fwkresponsive/fpca_peu/js/fpca_peu.js
 • 10 : /web/resources/fwkresponsive/fpca_peu_faldollista/js/fpca_peu_faldollista.js
 • 11 : /web/resources/fwkresponsive/fpca_peu_faldosocial/js/fpca_peu_faldosocial.js
 • 12 : /web/resources/fwkresponsives/common/js/generic_responsive.js
 • 13 : /web/resources/fwkresponsives/common/js/jquery.min.js
 • 14 : /web/resources/fwkresponsives/common/js/master.min.js
 • 15 : /web/resources/fwkresponsives/common/js/master.responsive.js